Support

ViaMens heeft uitgebreide ervaring met organisaties op de kennisgebieden algemeen management, leiderschap, strategie, waarde gebaseerde besluitvorming, veranderingsmanagement, organisatorische effectiviteit en procesoptimalisatie.

Voor ondernemers en organisaties is deze combinatie van grote toegevoegde waarde. De ervaring leert dat er vaak onvoldoende capaciteit beschikbaar is voor een tijdrovende analyse van de situatie en de onzekerheden daarin.  Vaak geldt hetzelfde voor de implementatie trajecten.

Objectief inzicht in de huidige situatie en oorzaken is essentieel. ViaMens draagt zorg voor “weten waar we staan” en legt het ook op tafel. De daadwerkelijke situatie wordt zichtbaar gemaakt via diverse methodieken. Indien nodig worden specialisten beschikbaar gemaakt. Er is immers geen heden zonder kennis van het verleden en het heden geeft inzicht in de kansen van morgen.

Resultaten worden niet behaald met alleen inzicht in de huidige situatie of een losstaand project. Het realiseren van waarde door blijvende verbeteringen is immers een proces. Essentieel hierbij is het uitgangspunt dat dit  verbeterde proces wordt uitgevoerd door de mensen in de organisatie zelf, met begeleiding van ViaMens waar nodig. Gedrag en effect gedurende dit proces worden daarom steeds gemonitord en geanalyseerd.
De strategie, de nieuwe oplossingen en de implementaties daarvan moeten dus ook steeds geoptimaliseerd worden. ViaMens werkt daarom vaak voor langere tijd samen met organisaties. De intensiteit daarvan is een gevolg van de situatie en niet andersom.