Home

ViaMens ondersteunt organisaties met leiderschap en realisatie van duurzame verbeteringen.

Directies

DGA’s, directeuren en investeerders hebben grote verantwoordelijkheden. Vaak dragen zij deze ook zelfstandig.

ViaMens adviseert en begeleidt hen bij complexe en vaak vergaande beslissingen. ViaMens biedt daarbij net even die andere kijk op de situatie dan dat men die zelf heeft. Het gaat hierbij niet alleen om analyse en advies, maar vooral ook om een actieve bijdrage in de implementatie daarvan.

ViaMens levert “Fractioneel Leiderschap”. Afhankelijk van de situatie en wensen is dit volledig zichtbaar op de voorgrond als (interim) directeur, in andere gevallen is dit juist achter de schermen. De situatie en draagkracht van de onderneming bepaalt de intensiteit. Voordeel is dat wel de kennis maar niet de kosten aanwezig zijn. Voor elke casus worden doelstellingen vooraf vastgelegd en wordt een maatwerk aanpak besproken en uitgevoerd.

De vraagstukken waarin ViaMens bijdraagt zijn divers. Voorbeelden zijn situaties waarin het leiderschap van directies en organisaties ondersteuning behoeft. Ook zijn er cases waarin bedrijven, onderdelen daarvan of deelprocessen geherstructureerd of naar een volgend niveau getild moeten worden. ViaMens begeleidt ook bij uitfaseringen, samenvoegingen, carve-out of overdracht van bedrijfsactiviteiten. Het resultaat van de ondersteuning wordt door opdrachtgevers regelmatig samengevat in 1 woord: impact.

Voorstellen voor investeringen, keuzes voor nieuwe mensen, markten, organisatie inrichtingen of innovatieve ideëen worden altijd glashelder geformuleerd én samengevoegd met een gefundeerde onderbouwing. Hiermee wordt het vaak aanwezige optimisme niet alleen omarmd, maar ook in de juiste kaders geplaatst.

ViaMens draagt zorg voor een objectieve analyse, onderbouwing én de uitvoering die daarbij noodzakelijk is. ViaMens gaat dus verder dan alleen advies. De begeleiding gaat vaak samen met daadwerkelijke deelname aan het bedrijfsproces op de betreffende positie(s). Dit tot het moment dat er effectieve invulling geregeld is of de doelstellingen anderszins bereikt zijn.

Voor startende ondernemers, scale-up en business development trajecten kan er ook sprake zijn van risicodragende participatie. ViaMens ondersteunt deze maatwerk trajecten met kennis en fractioneel leiderschap.

Als het nodig is nodig is schakelt ViaMens door naar specifieke expertise en vertrouwd dan op hoogwaardige capaciteit die beschikbaar is in het netwerk van partners. Met al deze partners is eerder samengewerkt. ViaMens kent de persoon achter het merk en er zijn eerder concrete resultaten bereikt. De professionaliteit die nodig is in de vaak veeleisende situaties is daarmee altijd gewaarborgd.