Methode

ViaMens adviseert en begeleidt altijd vanuit de ondernemingsstrategie. Als deze onvoldoende specifiek is, wordt daaraan gewerkt. Oplossingen zijn immers alleen succesvol als ze daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de doelstellingen.

ViaMens adviseert en begeleidt ook altijd vanuit de daadwerkelijke situatie in de organisatie. Als uit analyse blijkt dat deze niet in lijn is met de geformuleerde strategie, of dat er bepaalde oplossingen nog niet goed haalbaar zijn, dan worden de voorwaarden daarvoor gerealiseerd of wordt er een bijpassende fasering ontwikkeld.

ViaMens begeleidt tegelijkertijd meerdere organisaties en bestuurders. Uitgangspunt daarbij is het delen en overdracht van kennis. Doel is dat de organisatie en bestuurder na enige tijd zelfstandig verder kan. Indien die sitatie daarom vraagt coordineert ViaMens ook aanvullende inzet van specialisten of maatwerk opleidingstrajecten in samenwerking met partners. Met elk van deze partners is daadwerkelijk samengewerkt, zijn de bijdragen van kwalitatief hoge aard en zijn er concrete resultaten bereikt.

De contacten zijn altijd informeel en gericht op de essentie.

Het doel is helder: de organisatie zal uiteindelijk zelfstandig verder gaan in de nieuwe situatie. Dit wordt bereikt door de mensen in het bedrijf goed te positioneren en van de juiste tools, kennis én motivatie te voorzien. Wanneer de begeleiding door ViaMens uiteindelijk overgaat in de “standby” fase, kunnen de processen met een gerust hart aan de mensen in het bedrijf verder overgelaten worden.

Zowel de opdrachtgever als ViaMens zelf hebben daarbij de dan wetenschap dat alle keuzes gemaakt zijn vanuit de best mogelijke onderbouwing en samenwerking. Alleen met deze voorwaarden wordt duurzame impact bereikt.