Methode

ViaMens adviseert en begeleidt altijd vanuit én in combinatie met de ondernemingsstrategie. Als deze onvoldoende specifiek is, wordt daaraan gewerkt. Oplossingen zijn immers alleen succesvol als ze daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de doelstellingen.

ViaMens adviseert en begeleidt ook altijd vanuit én in combinatie met de daadwerkelijke situatie in de organisatie. Als uit analyse blijkt dat deze niet in lijn is met de geformuleerde strategie of dat bepaalde oplossingen nog niet goed haalbaar zijn, dan worden de voorwaarden daarvoor gerealiseerd of wordt er een bijpassende fasering ontwikkeld.

ViaMens begeleidt tegelijkertijd meerdere bedrijfseigenaren en bestuurders. Uitgangspunt daarbij is het delen en overdracht van kennis. Desgewenst coordineert ViaMens ook maatwerk opleidingstrajecten van managers of medewerkers in samenwerking met partners.

De contacten zijn altijd informeel en gericht op de essentie.

Het doel is helder: de organisatie zal uiteindelijk zelfstandig verder gaan in de nieuwe situatie. Dit wordt bereikt door de mensen in het bedrijf van de juiste tools, kennis én motivatie te voorzien. Wanneer de begeleiding door ViaMens uiteindelijk overgaat in de “standby” fase, kunnen de processen met een gerust hart aan de mensen in het bedrijf verder overgelaten worden.

Zowel de opdrachtgever als ViaMens zelf hebben daarbij de dan wetenschap dat alle keuzes gemaakt zijn vanuit de best mogelijke onderbouwing en samenwerking.