Directies

Investeerders, DGA’s en directeuren dragen hun grote verantwoordelijkheden vaak zelfstandig.

ViaMens adviseert en begeleidt hen bij vaak vergaande beslissingen, maar is ook actief betrokken bij de implementatie daarvan. Afhankelijk van de situatie en wensen is dit zichtbaar op de voorgrond of juist achter de schermen. De vraagstukken waarin ViaMens bijdraagt zijn divers. Voorbeelden zijn situaties waarin bedrijven, bedrijfsonderdelen of deelprocessen zorgvuldig geherstructureerd of naar een volgend niveau getild moeten worden. Ook kunnen het uitfaseringen of overdracht van bedrijfsactiviteiten betreffen als de omstandigheden daarom vragen. Investeringen en keuzes voor nieuwe mensen, markten of innovatieve ideëen worden samengevoegd met een gefundeerde onderbouwing zodat het vaak aanwezige optimisme niet alleen wordt omarmd maar ook in de juiste kaders wordt geplaatst.

ViaMens draagt zorg voor de objectieve analyse, onderbouwing en uitwerking die noodzakelijk is. Deze begeleiding gaat vaak samen met daadwerkelijke deelname aan het bedrijfsproces op de betreffende positie(s) tot het moment dat er effectieve invulling geregeld is of de doelstellingen anderszins bereikt zijn. Voor startende ondernemers en business development trajecten kan er echter ook sprake zijn van participatie.

Indien nodig schakelt ViaMens door naar specifieke expertise en capaciteit die beschikbaar is in het uitgebreide netwerk van partners. De professionaliteit die nodig is in de soms veeleisende situaties is daarmee altijd gewaarborgd.