Waarom

De naam ViaMens is opgebouwd uit de Latijnse woorden via en mens. De Romeinen waren meesters in het bedenken en uitvoeren van weg- en waterbouwkundige werken. Waar een wil was, kwam een weg (Latijn: via). Hobbels in het landschap waren geen obstakel. De omgeving werd aangepast zodat de Romeinse legertroepen zich zo efficiënt mogelijk naar en op de plaats van bestemming konden bewegen. Handelaren en andere reizigers hadden hier natuurlijk ook hun voordeel mee.

Ondernemingen zijn in hun omgevingen ook voortdurend onderweg naar verbetering en succes. Dit kan op vele manieren en langs meerdere wegen, de juiste is echter die weg die zorgvuldig gekozen of gecreëerd wordt. Het Latijnse mens, mentis staat voor “geest, verstand”. De weg die met verstand en met de juiste mindset gekozen en afgelegd wordt, leidt altijd tot betere resultaten.
ViaMens begeleidt ondernemers bij het kiezen en afleggen van deze weg. Nieuwe valkuilen worden tijdig herkend. Kleine fouten hebben immers vaak grote financiële gevolgen en kunnen leiden tot juridische conflicten.

De naam ViaMens is tevens een metafoor: de totale productiviteit is afhankelijk van de mensen in de organisatie. Daarom is het belangrijk dat elke ondernemer, bestuurder en manager zijn medewerkers goed kent en de condities creëert waaronder zij hun capaciteiten het meest effectief kunnen maar vooral ook willen gebruiken. We herhalen steeds maar dat mensen onze belangrijkste assets zijn, maar geven we ook echt voldoende aandacht aan die assets? Wij moeten meer over hen nadenken – en hen meer gelegenheid bieden na te denken over dingen die zij voor het bedrijf kunnen doen.

Resultaat en succes bereiken we via en met uw mensen. ViaMens werkt altijd vanuit deze benadering.